През 2023 г. по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, до земеделските производители ще потекат и достигнат близо 500 млн. лева. С тези средства те ще имат възможност да купят машини. Това каза зам.-министърът на земеделието Тодор Джиков при откриването на БАТА АГРО 2023 в Стара Загора.

Земеделското министерство планира да увеличи бюджета по мярка 4.1

Според него именно така фермерите ще могат да постигнат целите за повишаване на добива като количество и качество.

Джиков информира още, че има финансов ресурс от близо 400 млн. лева по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. По думите му вече има писма за отстраняване на нередностите и договорирането на подмярката.

По негови думи до месец ще започне приемът по Плана за възстановяване и устойчивост. 

„В него също има близо 450 млн. лева по четири направления. В служебния кабинет се постарахме да администрираме така приема, че да улесним максимално възможностите за кандидатстване, да намалим административната тежест, с което да осигурим възможност за договаряне на проектите до септември месец 2023 г.“, разясни още земеделският зам.-министър.

Джиков е категоричен, че всеки земеделец трябва да се довери на новите технологии в сектора, защото чрез иновации можем да бъдем конкурентоспособни на световния пазар.

Аграрният заместник-министър посочи още, че себестойността на родната продукция означава умно управление, планиране и инвестиции в стопанствата. 

„Нужно е да се говори и за по-справедлива цена при продажбата на земеделската продукция, и по-лесна и бърза продажба“, допълни той. По думите му това означава, че е необходимо да се обърне внимание на качеството, по-високия добив и правилното съхранение.