Към днешна дата близо 500 000 дка постоянно затревени площи са прекратени или са в порцедура за прекратяване. Това сочат първоначалните данни от  новите правила за управление на  мерите, пасищата и ливадите, обяви земеделският министър  Десислава Танева във Велико Търново.
 
След промените за отдаване на пасища, мери и ливади в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 г. , за земите от държавния поземлен фонд, са отдадени 307 688 дка за цялата страна. 
 
В 57 общини в България все още не е започнала процедурата за отдаване на пасища, мери и ливади. В останалите 208 общини , с решения на Общинските съвети са определени за общо ползване 909 163 дка и за индивидуално 2 905 485 дка.