От стартирането на мярка 112 до настоящия момент са подадени 6 912 заявления за подпомагане по мярката. От тях са сключени 5 375 договора за предоставяне на финансова помощ. Тези данни изнесе министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на петъчния парламентарен контрол. „Това потвърждава значимостта и интереса към тази мярка от потенциалните кандидати.

 

Подпомогането на младите земеделски производители в периода 2014-2020 г. ще се извършва освен със стартова помощ, и с приоритетна възможност за изпълнение на инвестиционни проекти за развитие и модернизиране на земеделските стопанства на тези млади фермери“, заяви министър Греков. Той допълни, че заявеният размер на финансова помощ от страна на кандидатите по мярка 112 през изтеклата 2013 г. многократно надхвърля определеният финансов ресурс за съответния прием.

 

Министър Греков беше категоричен в отговор на въпрос от народни представители, че одобрените заявления за подпомагане, постъпили в съответния период за прием, ще са в границите на наличните финансови средства. Той допълни, че класирането на проектите ще извърши съобразно критериите за допустимост и оценка в условията на ограничен бюджет.

 

Липсата на финансов ресурс по мярка 214, обаче, на практика прави невъзможно кандидатстването през тази година, което от своя страна прави заявените от кандидатите по мярка 112 намерения практически неизпълними, допълни министър Греков.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!