44 кг и 700 гр. мед ще бъдат унищожени, заради нарушения при етикетирането. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Обнародваната нова пчеларска програма е с по-висок бюджет

Издадени са 3 предписания на територията на ОДБХ-Кюстендил, Русе и София област за некоректно етикетиране, липса на идентификационна маркировка и етикет. Съставени са 9 акта за установяване на административни нарушения, включително за липса на регистрация на обекта като търгуващ с храни.  

На територията на две Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ)  Кюстендил и Сливен са констатирани нарушения при етикетирането на мед, съгласно законовите изисквания, т.е. липсва страна на произход, която задължително трябва да бъде изписана на етикета на пчелния продукт. 

Нарушенията са открити при тематичните проверки, които Агенцията проведе по Заповед на изпълнителния директор в периода 16.12.2019 г. до 03.01.2020 г. 

Акцията целеше да провери съответствието на етикетирането на пчелен мед и пчелни продукти с изискванията на Регламент на ЕС за предоставяне на информация за потребителите, като особено внимание се обърне на посочването на страната на произход, където е бил добит медът - задължително изискване на чл.5 от Наредбата за изискванията към пчелен мед, предназначен за консумация от човека.

Търговци в страната ще трябва да доказват произхода на още 62,77 кг мед, които не са били придружени от документите, изисквани по регламент, некоректно етикетирани и без идентификационна маркировка.

На територията на цялата страна са проверени общо 736 търговски обекта, от тях 529 за търговия на дребно, 67 – на едро, 140 обекта за обществено хранене.