Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 3 млн. лева (2 971 833 лева) по схемата за млади земеделски стопани (МЗС), съобщиха от пресофиса на фонда.

Какво ни казахте: Фермерите още са колебливи за купуването на техника

Подпомагане получиха 3 713 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2020 и са отбелязали участие по МЗС.

Прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част от директните плащания, започна от Кампания 2015. Допустими кандидати са фермери, които към годината на първото кандидатстване, не са били навършили 40 години.

Финансова подкрепа се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП. Субсидията по схемата представлява допълнителна надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по СЕПП.

 До края на месец юни ще бъдат изплатени и средствата по схемата за дребните земеделски стопани (ДЗС).