19 851 декара бяха обработени срещу нападението на марокански скакалци в рамките на шест дни по авиационен метод на територията на пет общини в област Кърджали - община Черноочене, община Кърджали, община Джебел, община Кирково и община Момчилград. Този начин на третиране бе наложителен, тъй като обработките по наземен способ не даваха резултат. След заседание на Областната епизоотична комисия в Кърджали се взе решение да се пристъпи към авиационно третиране. 


Наблюденията, извършени от инспекторите и експертите по растителна защита, след проведените третирания, показаха, че е постигнат добър ефект от прилагането на избрания продукт. Не се наблюдава въздействие върху нецелевите организми, съобщават от пресофиса на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), откъдето бе получено разрешение за третирането. 
По данни на Областните дирекции по безопасност на храните в останалите части на страната, към момента на територията на страната няма установено намножаване на марокански скакалец, което да налага прилагане на спешни мерки.


До момента  в област Кърджали са третирани землищата на община Черноочене – 8500 дка, землищата на община Кърджали – 3843 дка. Третирани са площи в община Джебел – село Купците- 1000 дка; село Стоманци, община Кирково - 1190 дка, както и в община Момчилград – село Каменец и село Горско Дюлево - 2210 дка. В последния ден от обработките бяха пръскани 2615 дка в селата Груево и Чомаково.