Близо 3 млн. лв. за изплатени от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) в последната седмица на месец март за изпълнени ангажименти за хуманно отношение към птиците. 
 
Така до момента по схемата са изплатени близо 20 млн. лв. по 200 договора, съобщиха от фонда. 
Финансово се подпомагат птицевъди, които доброволно поемат ангажимент да прилагат мерки за хуманно отношение към отглежданите в стопанствата им птици.
 
Държавната помощ покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години, допълниха от ДФЗ и добавиха, че сключването на договори продължава по подадени в срок заявления.
 
Средствата по схемата се изплащат след приключване на административните проверки.