Близо 13% е увеличението на площите, които са засети с маслодаен слънчоглед през настоящата година, показват данните на земеделското министерство. Заради засиленото търсене на слънчоглед през последните стопански години, фермерите у нас отново се обърнаха към маслодайната култура. 

Четете още: Производители: Череши има, но пазар няма


При останалите пролетни култури също е налице увеличение на засетите площи спрямо година по-рано - при царевицата за зърно – с 0,2%, при пролетния ечемик – със 7,5%, отбелязва агростатистиката. 

Данните за есенниците показват намаление на площите за реколтиране с основните зърнени култури и преориентиране към алтернативните и нишови вече продукти - овес, тритикале и др.

По оперативни данни, към края на май 2024 г. площите за реколтиране с пшеница са 1 145 150 ха, с 3,9% по-малко спрямо отчетените по същото време на 2023 г. По-чувствително намаление на годишна база се наблюдава при площите с маслодайна рапица (с 19,3%) и ръж (с 21,8%), докато тези със зимен ечемик и тритикале нарастват съответно с 36,2% и 25,2%. 

Какви са обаче цените към момента? На пазара на слънчоглед се забелязва съвсем леко раздвижване, като увеличението в цената на годишна база за тон маслодайни семена е в минималните 2%. Така търговията на слънчоглед се случва при средна стойност от около 757 лв. за тон, докато през миналата година сделки по това време са се сключвали на средно 733 лв. за тон. 

Цените на хлебната и фуражната пшеници също са с лека корекция нагоре в рамките на 1-2%, като към момента основните договори се сключват на средна цена от 373 лв. за тон за хлебната пшеница и 348 лв. за тон фуражна пшеница. 

При последните сметки на зърнопроизводителите разходите на всеки стопанин на декар са около 200 лв., като се очакват средно по около 530 кг. добив, което отново ще изправи стопаните пред невъзможност да покрият разходите си през годината. 

През тази година жътвата на пшеницата се планира да стартира по-рано, житните ниви са в добро състояние, обявиха експерти. От Националната асоциация на зърнопроизводителите планират официалният старт на жътвата да бъде направен на 11 юни в Пловдивско.