Във всички обекти за отглеждане на кокошеви и водоплаващи птици се извършва серологично изследване за инфлуенца по птиците. 
Това е една от мерките за самоконтрол на фермерите срещу птичия грип, разпоредени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) миналия месец.
 
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов представи писмена информация за епизоотичната обстановка в сектора по искане на депутата проф.Светла Бъчварова.
 
Умъртвените птици при ликвидиране на огнища на птичи грип за 2017 г. са 680 635 броя, като са унищожени и 876 216 яйца. От началото на тази година до края на май са умъртвени още 220 041 птици или общо 900 676 пернати.
 
„За 2017 г. за обезщетение на собствениците на унищожени птици са изплатени 11 718 922.64 лв.“, съобщи министърът, като допълни, че за 2018 г. се изготвят документите и плащането на обезщетенията предстои. 
 
Румен Порожанов припомни, че миналата година правителството е приело три постановления, с които са осигурени средства за обезщетяване на стопаните и за провеждане на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на констатирани огнища.
 
 
„БАБХ изпълнява Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България (2016-2018 г.) Програмата се изготвя и изпълнява за тригодишен период. Целта на програмата е ранно откриване циркулацията на вируса чрез активен надзор на високопатогенна и нископатогеннна инфлуенца при кокошеви птици и домашни и диви водоплаващи птици“, отбелязва министърът.
 
Той допълва, че от началото на годината са извършени проверки на 253 птицевъдни обекта за кокошеви и водоплаващи птици и са съставени 17 акта за административно нарушение на мерките за безопасност. От началото на годината са издадени 11 заповеди за обявяване на огнища на птичи грип в страната.
 
На 9 май изпълнителният директор на БАБХ разпореди допълнителни мерки за биосигурност в птицефермите, свързани с регистрацията на птицевъдните обекти и изискванията за транспортиране на птици и изисквания към транспортните средства. 
 
„Със заповедта се разпореждат и изпълнение на мерки за самоконтрол на болестта инфлуенца по птиците, включващи серологично изследване на птиците във всички обекти за отглеждане на кокошеви и водоплаващи птици“, отбеляза Румен Порожанов.