България ще получи нова извънредна помощ в размер на 10 611 143 евро за сектор „Селско стопанство“. Те са част от одобрените общо 500 млн. евро за страните членки, за да се справят с последствията от войната в Украйна.

ДФЗ изплати над 104 млн. лв. по Схемата за преразпределително плащане

В Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор, публикуван в Официален вестник на ЕС на 24 март, е посочено кой колко ще получи. 

Най-голямо е подпомагането за френските производители с почти 90 млн. евро, а на последно място е Малта със 70 хил. евро. България е 11-та в класацията с малко над 10,6 млн. евро. За сравнение нашите съседи Гърция и Румъния ще получат съответно по 26,2 млн. евро и 25,4 млн. евро.

От Министерството на земеделието вече потвърдиха, че до 30 юни сме задължени да нотифицираме описание на мерките, критериите, нивото на подпомагане и обосновката за разпределяне на помощта между различните сектори. Самите пари трябва да бъдат изплатени до 30 септември тази година, а отчетът да бъде направен до 15 май 2023 г.

Добрата новина е, че тази сума може да бъде кумулирана с друга подкрепа, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Позволява се и до 200% съфинансиране с национални средства.