Умно земеделие и IT решения за агрохрани са част от секторите, които ще бъдат представени на онлайн брокерски срещи по интереси, организирани виртуално в Румъния на 29 октомври.

Нов облик: Европейски пазар за плодове и зеленчуци ще има в Добрич

Търговско-промишлената палата в Добрич кани представители на агробизнеса, хранителната промишленост, местните администрации, фирми, научни центрове и заинтересовани организации да се включат в иновационния форум.

Организаторите са планирали още дискусии за възобновяема енергия от агрохранителни отпадъци и енергийни култури, както и изчисляване на вериги на стойността в агрохраните. 

Търговско-промишлената палата в Добрич ще съдейства за участието в онлайн брокерските срещи, които са безплатни и които ще се проведат на английски език. Всички участници ще имат подкрепа под формата на изготвяне на профил, оферти, превод и др. 

От палатата уточниха още, че 30% от вкючилите се в подобни форуми подписват споразумения за сътрудничество, установяват нови контакти и обменят иновативни решения и практики.