България призовава Европейската комисия (ЕК) да позволи предварително финансиране по инструмента „Следващо поколение ЕС“. За това е настояла страната ни по време на неформална видеоконференция на министрите на земеделието на ЕС в края на януари. Позицията ни бе одобрена на редовното заседание на Министерския съвет. 

Брюксел натиска за повече екология

Специално за българското земеделие тези допълнителни евросредства заради пандемията са в размер на 202 млн. евро, които ще бъдат добавени към бюджета на ПРСР в двугодишния период на преход.

Към момента е постигнато политическо споразумение в Брюксел средствата за възстановяване да бъдат налични през 2021 г. и 2022 г., а не през 2022 – 2024 г., каквато беше първоначалната идея. Различен е обаче процентът за изплащане на помощта – около 30% през 2021 г., а останалите 70% през 2022 г.

Родното министерство на земеделието обаче твърди, че иска да осигури максимално бързо ресурс за възстановяване на земеделския сектор, затова настоява за предварителното изплащане на тези пари.

По време на онлайн срещата на земеделските министри са обсъдени и търговски въпроси, които засягат селското стопанство. Отново се подчертава нуждата от равнопоставеност в търговските сделки на ЕС, за да се гарантира справедливо отношение към европейските фермери. 

Акцент е поставен и върху значението на вноса на агрохранителни продукти от трети страни, стига обаче те са в съответствие европейските стандарти за опазване на околната среда и устойчивостта.