Европейската комисия трябва да направи цялостна оценка на законодателството на Зелената сделка и въздействието й върху селското стопанство в ЕС.

Четете още: След дерогация по ДЗЕС 8: Какви са изключенията и какви са възможностите?

 

Това е част от позицията на страната ни за предстоящото заседание на Съвета по земеделие и рибарство, която е одобрена на 22 февруари на заседание на Министерски съвет. Срещата на земеделските министри ще се проведе на 26 февруари в Брюксел. 

Заедно с това е необходимо да се проследи кумулативният ефект от мерките в споразуменията за свободна търговия, както и да се предвиди клауза за реципрочност, която да гарантира спазването на идентични производствени стандарти за качество и безопасност на храните и от двете страни. 

За страната ни също така е от съществено значение да се постигне изравняване в нивата на директните плащания. 

По отношение на административната тежест в Общата селскостопанска политика позицията на страната, е че трябва да има облекчаване на някои от изискванията на екологичните стандарти и условността. 

От изключителна важност в краткосрочен план е да се опрости процедурата за промяна на Стратегическия план, съобщават от Министерски съвет след приключилото правителствено заседание. 

Очаква се по време на заседанието в понеделник Белгийското председателство и Европейската комисия да представят информация за необходимостта от бързи и структурни отговори на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор.