Успешна първа година в биологичното производство отчита Добруджанския земеделски институт. През 2022 г. научният център отглежда соя, фасул, ръж и едрозърнест лимец без прилагане на пестициди и торове върху 84 дка.

Гласувайте: Очаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

Пожънатата реколта е с от 37 до 200% по-висока в сравнение с предходната стопанска година. От лимец са прибрани 5250 кг, от ръж 8400 кг, от фасул сорт „Вежен“ 5250 и от соя – 1890 кг. В конкретни числа резултатите показват добив от 400 кг/дка ръж, 250 кг/дка лимец, 220 кг/дка фасул и 90 кг/дка соя. 

Добруджанският земеделски институт се насочва към биоземеделие преди няколко години, когато се залагат първите площи. Те са с с едрозърнест лимец и ръж. По-късно към биологичното производство се добавят фасул и соя. 

През месец май 2022 г. Добруджанският земеделски институт получава сертификат за биологично производство на зърнено-житните култури, а през месец юли – за зърнено-бобовите култури. Всичко това ще помогне да се реализира идеята Добруджанският земеделски институт да предложи на пазара брашно от лимец и ръж, произведени върху сертифицираните площи, посочи директорът доц. Илия Илиев. 

Учените вече са купили мелница за брашно, с която да постигат по-висока производителност. Очаква се до началото на месец юли, когато започва жътвата, цялата линия за мелене на брашно да заработи и да започне предлагането и на преработените биологични продукти. 

Четирите култури се отглеждат върху поле, оградено и изолирано от останалите с полезащитни пояси в землището на село Петлешково. През изминалата стопанска година са използвани оптимални посевни норми, като сеитбата и жътвата са направени в агротехническите срокове. Не са използвани фунгициди, инсектициди и хербициди на биоплощите.   

Научен екип от 18 научни работници участва в разработване на четири научно-изследователски проекта, финансирани от ССА, съобщи още доц. Илиев. Те са насочени към устойчиво органично земеделие, по-висока продуктивност при климатичните промени и по-силна биоикономика.