Селското стопанство е в преход. Промените в климата носят несигурност, но…въвеждането на агроекологичните принципи намалява рисковете от излагане на климатичните промени. Това смята Паскал Стедуто, регионален програмен ръководител при Програмата за прехрана и земеделие на ООН (ФАО).
 
 
Азиатски фермери отглеждат ориз и риба в едни и същи полета, с цел увеличаване на доходите и намаляване на плевелите. Ганайци пък използват растителните остатъци като компост за увеличаване на добивите. Подобни техники за екологично земеделие биха могли да осигурят питателна и екологично чиста храна за населението на света, което нараства, и в същото време да увеличат добивите и приходите на земеделските стопани – а наред с това да фермите по-устойчиви, пише Грийнтек.
 
и, които вредят на околната среда и на човешкото здраве. Едва около 30 страни по света имат някакви закони или политики, които да подкрепят екологичното земеделие, сочат данни на ФАО.
 
“Налице са три големи предизвикателства, които трябва да управляваме – изменението на климата, продоволствената несигурност и връзката между селското стопанство, горското стопанство, икономиката и заетостта”, смята Стефан Льо Фол, френски депутат и бивш министър на земеделието. 
 
Решението, според него, е екологично земеделие, при което химическите торове и пестициди се заменят с природни методи – засаждане на дървета сред посевите, редуване на отглежданите култури, натурални отвари за отблъскване на вредителите.
 
“Агроекологията е печеливша. Разходите намаляват, а производителността остава същата или дори се подобрява”, заключава Льо Фол.