Ферми от Добричка област ще подобрят своята биосигурност с европейски средства в рамер на близо 443 000 лв.

Изкупни цени на млякото

Те са подписали договори по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР, съобщиха от ОИЦ – Добрич. Освен европейското подпомагане, фирмите ще вложат и собствени средства в общ размер над 363 000 лв. собствени средства.

Големите животновъдъни стопанства бяха сериозно засегнати от инфлуенца по птиците през 2018 г. и бяха принудени да затворят производството си и да унищожат кокошки и патици. Заради заболяването в тези предприятия бяха изгорени над 500 000 пернати 

Фермата на най-големият производител на яйца в страната "Яйца и птици - Зора", разположена в село Дончево, ще инвестира общо 586 369 лв., от които 293 184 лв. са безвъзмездно финансиране. В проекта е заложено закупуване и монтиране на 4 дезинфекционни станции с фотоклетки, сензорно нагряване и автоматично дозиране на препарата. Чрез тях ще се извършва цялостна аерозолна дезинфекция на влизащите в птицефермите автомобили, което ще намали риска от хоризонтално и вертикално пренасяне на инфекциозни болести. За извършване на допълнителни дезинфекции на всички пътища и райони около сградите за отглеждане на птици ще се закупи мобилна машина за дезинфекция. Планирано е поставянето на три модулни павилиона, които ще се използват като санитарен пропускателен пункт за персонала на фермата. За да се намали риска от разпространение на инфекциозни заболявания ще се достави инсинератор за обезвреждане на странични животински продукти и ще се изгради склад за временно съхранение и обеззаразяване на тор.

В стопанството за угояване на патици „Насто-пет“ ЕООД“ в село Бранище ще бъдат заменени старите и компрометирани бункери за фураж с 8 нови, с което ще се предотврати достъпа на други птици и гризачи до фуража и възникването на масови заразни болести. Одобреният бюджет е 45 600 лв., като 27 360 лв. са безвъзмездно европейско подпомагане.

Птицевъдната ферма, собственост на "АГРИ.СС" ЕООД в землището на град Генерал Тошево, ще инвестира в биосигурност общо 173 793 лв., от които 121 655 лв. финансиране по ПРСР. Средствата са насочени към закупуването на автоматични бариери за контролиране на достъпа на превозни средства, дезинфекционна станция за дезинфекциране на превозни средства, оборудване за дезинфекция на персонала, закупуване на водоструйни машини и моторни пръскачки, съоръжения за съхранение на фураж и инсинератор.