Добрите резултати, които получаваме от изнесените данни от БАБХ, ни дават кураж да предложим отпадане на ограниченията в местата за продажба само в административната област, в която е регистриран обектът и в една съседна област. Това заяви д-р Стоилко Апостолов, управител на Биоселена и координатор на проекта За Балкана и хората по време на тридневното обучение на фермери във Вършец. 
 
Д-р Росен Баев от Централното управление на БАБХ показа и подложи на дискусия типов проект, включващ минималните изисквания към един такъв пункт. 
 
Регистрираните по Наредба 26 могат да оборудват в своите ферми места за клане на собствени животни, да разфасоват труповете и да преработват месото в готов продукт. 
 
„При олекотени условия, но отговарящи на хигиенните изисквания фермерите да имат възможност да продават своя продукция от месо. За разлика обаче от Наредба 26 те ще могат да я продават и на пазарите в ЕО“, посочи д-р Стоилко Апостолов.