Броят на биоплощите и продажбите на биологични продукти продължава да нараства и достига рекордно ниво според доклада „Светът на биологичното земеделие. Статистика и нововъзникващи тенденции 2021 г. “ на Изследователският институт по биологично земеделие (FiBL) и IFOAM – Organics International.

25% от земеделските земи стават био до 2030 г.

Данните от годишния доклад сочат, че биологичните земеделски земи са се увеличили с 1,1 милиона хектара, а продажбите на дребно на биологични продукти продължават да растат, както показват данните от 187 държави (данни към края на 2019 г. ) 

COVID-19 доведе до значително увеличение на търсенето на биологични продукти в много страни, но също така предизвикателствата. Очакваме да видим ефекта от пандемията върху развитието на сектора с данните за 2020 г., които ще бъдат готови след една година“, казва Хелга Уилър, която отговаря за годишника във FiBL. 

3,1 милиона биологични производители по целия свят

През 2019 г. са отчетени 3,1 милиона биологични производители. Индия продължава да бъде страната с най-голям брой производители (1 366 000), следвана от Уганда (210 000) и Етиопия (204 000). По-голямата част от дребните производители са сертифицирани в групи, базирани на система за вътрешен контрол.

Постоянно увеличаване на биологичните земеделски земи

Общо 72,3 милиона хектара са били органично управлявани в края на 2019 г., което представлява ръст от 1,6% или 1,1 милиона хектара в сравнение с 2018 година. Австралия има най-голямата биологична земеделска площ (35,7 милиона хектара), следвана от Аржентина (3,7 милиона хектара) и Испания (2,4 милиона хектара). Поради голямата площ от биологични земеделски земи в Австралия, половината от световната биологична земеделска земя е в Океания (36,0 милиона хектара). Европа има втората по големина площ (16,5 милиона хектара), следвана от Латинска Америка (8,3 милиона хектара). Органичната площ се е увеличила на всички континенти в сравнение с 2018 г., с изключение на Азия (главно поради спад в биологичните земеделски земи, отчетени от Китай) и Океания.

Десет процента или повече от земеделските земи са биологични в 16 държави

В световен мащаб 1,5% от земеделските земи са биологични. Много страни обаче имат далеч по-високи дялове. Страните с най-голям биологичен дял от общата им земеделска земя са Лихтенщайн (41,0%), Австрия (26,1%) и Сао Томе и Принсипи (24,9%). Някои щати в Индия са или се стремят да бъдат 100% биологични през следващите години. В шестнадесет държави 10 или повече процента от всички земеделски земи са биологични.

Пазарът на биохрани също расте

Глобалният пазар на биологични храни достигна 106 милиарда евро през 2019 г. Съединените щати са водещият пазар (44,7 милиарда евро), следвани от Германия (12,0 милиарда евро) и Франция (11,3 милиарда евро). През 2019 г. много основни пазари продължиха да показват силни темпове на растеж, например френският пазар се е увеличил с повече от 13%, пише в доклада.  Потребителите от Дания и Швейцария пък харчат най-много за органични храни (съответно 344 и 338 евро на глава от населението).