Новите планове за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на националните паркове отново разбуни духовете сред животновъди и голяма част от организациите в сектора се възпротивиха на приетите годишни планове. С подобно послание излязоха в отворено писмо и от Българска асоциация "Биопродукти" (БАБ) до министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и директора на Национален парк "Рила" във връзка с утвърдения годишен план за паша на територията на Национален парк "Рила" през 2024 г. и процедурата по издаване на разрешителни за това.

Още по темата: Животновъди се канят да затварят Подбалканския път заради рестрикциите за паша

От асоциацията подчертават, че са изпратени редица становища по текста на Общ административен акт – проект на "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2024 г." от различни животновъдни организации. До момента обаче липсва какъвто и да е отговор от страна на Министерство на околната, Дирекция НП "Рила" и Министерство на земеделието. Становищата не са взети под внимание при приемането на текста на годишния план, твърдят от БАБ. 

Ограничителните разпоредби на новия Годишен план за паша в НП “Рила” въвеждат забрана за пашуване на домашни животни в районите на разпространение на различни природни местообитания; изисква се всяко стадо да бъде до 300 броя овце или 150 броя едър рогат добитък и да се придружава от най-малко един пастир; не се разрешава обединяването на стада от няколко ползватели; разпределянето се извършва по землища в съответния парков участък и други.

От Асоциация “Биопродукти” оспорват редица ограничителни разпоредби и е депозирано искане за провеждане в най-кратък срок на работна среща, на която да бъдат обсъдени изразените становища и направените предложения. Биопроизводителите искат провеждане на среща и с президента Румен Радев.

"Институциите пренебрегват сериозността на поставените в становищата и възраженията въпроси и демонстрират абсолютна незаинтересованост към проблемите, нуждите и очакванията на животновъдите", пише БАБ в писмото си, посочвайки, че въпреки всичко на 23 май е оповестена заповед на директора на НП "Рила", по силата на която е утвърден годишният план, без да са съобразени възраженията на животновъдите.

Според БАБ така утвърденият план създава невъзможност на заинтересованите страни – местни и традиционно пашуващи на територията на НП "Рила" животновъди, да изхранват стадата си.


От БАБ предвиждат провеждането на работна среща-дискусия на 31 май за обсъждане на вече приетия "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2024 г."; новите правила, които се въвеждат без проведен мониторинг и без анализ/оценка на пасищния ресурс. По време на срещата се предвижда да бъдат представени и целта и резултатите от съдебните битки, които животновъдите водят, както и със спечелените съдебни дела.