Спешни нормативни промени в процента на припокриване по агроекологичните мерки, като процентът на припокриване да не е 90%, а 75%.

Биопроизводители настояват: 15% от земеделската земя да бъде био до 2030 г.

Всички стопанства, които са спазили био ангажиментите си към 2020 г. и не са получили подпомагане през 2017-а, 2018-а и 2019-а година поради направените нормативни промени за „източване“ на биомерките, да получат дължимото им плащане. В момента тези стопанства са в изключително тежко финансово положение, тъй като не са получаване компенсаторно плащане в годините назад и нямат ликвидни средства да посрещнат предизвикателствата през 2020 г. и следващите.

Така започва писмо от Националната био асоциация (НБА) до премиера Бойко Борисов и министъра на земеделието Десислава Танева, в което се изразява обширна позиция за провежданата политика в областта на сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Биоземеделие”. 

Вижте цялата позиция тук 

В писмото, изпратено и до Агри.БГ, асоциацията настоява възможно най-скоро “да се удължи с 6 месеца изпълнението на вече одобрените проекти по „Проект по схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“, прилагана през 2019 г. и 2020 г.“ След като ЕК одобри подпомагането на дребни и средни стопани да бъде повишено до 90% от стойността на одобрените разходи и това се прие от МЗХГ и ДФЗ по отношение на лозаро-винарския сектор, това да се приложи и за сектор „Плодове и зеленчуци“ по отношение на визираната държавна помощ”. 

През месец септември 2020 г. Делегираният Регламент на ЕС позволи изменения с цел преодоляване на смущенията на пазара на плодове и зеленчуци, както и в лозаро-винарския сектор, породени от COVID – 19. Промените са за финансирането по мерки договорени до 15 октомври 2020 г. Това веднага се приложи за лозаро-винарския сектор като инвестиционното подпомагане стана 90%. “Настояваме спешно и подпомагането за инвестициите в сектор плодове и зеленчуци да бъде също 90% И ДДС-то за нас да бъде намалено на 9 или 5% ! Справедливо ли се прилага Регламента за секторите: плодове и зеленчуци и вино?”, се казва в позицията на НБА.

Освен това биопроизводителите от асоциацията настояват да се извърши промяна в Указанията на „Схема на държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020 г.“ , като се допълни с нова таблица на технологичните разходи за биокултурите. 

НБА изразява в позицията си, че за тях е важно да се направи промяна и в Указанията по Схема на „Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция през 2021 г. и следващите …..“, за да могат земеделските стопани още през месец януари да подават заявления по тази помощ. 

“След като ЕК одобри подпомагането на дребни и средни стопани да бъде повишено до 90% от стойността на одобрените разходи и това се прие от МЗХГ и ДФЗ по отношение на лозаро-винарския сектор, това да се приложи и за сектор „Плодове и зеленчуци“ по отношение на визираната държавна помощ.

Още повече, че все още няма голям интерес към прилагането на държавната помощ, поради неуредиците около подаването на заявления и обвързването им в ИСАК и твърде ниският интензитет на помощта”, посочват от организацията. Оттам искат да се променят и Указанията по прилагането на Схема на Държавна помощ „ Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, като се допълнят с разходни норми на газьол по култури – за биологично производство.