На 29 август от 13:00 ч., с презентация на процедурите по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ), ще се включи в двудневният фестивал „Даровете на природата“ по проект „Румъно-Българска органична предприемаческа мрежа“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България.
 
 
Фестивалът, който се провежда в рамките на Добричкия панаир, ще продължи два дни, и ще събере на едно място производители на биопродукти от добричкия регион и област Констанца (Румъния), съобщиха от пресофиса на центъра. 
 
Иначе  XXVI-то на изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано от Добрички панаир ще започне на 28 август и ще продължи до 31 август. Както всяка година, изложението ще бъде разположено на територията на Спортен комплекс „Простор“.
 
Целта на изнесената приемна на ОИЦ и мобилният щанд е популяризиране на дейността и услугите на центъра, както и предоставяне на информация и консултация за актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране, които Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и другите оперативни програми предоставят за потенциалните бенефициенти.  
В рамките на четирите дни от изложението, експертите от центъра в Добрич ще отговарят на запитвания от страна на посетителите на изложението и ще предоставят информационни.