„Национална Био Асоциация“ (НБА) поиска помощ от премиера Бойко Борисов за оцеляването на фермерите, които се занимават с биоземеделието.
 
 
В свое отворено писмо производителите поставиха въпроса за дължимите компенсаторни плащания по агроекологичните мерки и схемите за обвързана подкрепа на плодове и зеленчуци за Кампания 2017. Според НБА, нерешен остава и проблемът с очертаването на земеделските площи в системата ИСАК - Кампания 2018 г.
 
Сдружението настоява министърът на земеделието да издаде нова заповед, която да допусне прием на парцели през Кампания 2018, поне за стопанства с приключил ангажимент по мярка 214 – Агроекологични плащания. В случай, че това не стане, от асоциацията искат да започне процедура по нотификация пред ЕК за предоставяне на държавна помощ за всички стопанства с приключил ангажимент по мярка 214 за 100% от дължимите компенсаторни плащания за Кампания 2017, 2018, 2019, 2020.
 
Представителите на сектора искат също с един месец да се удължи срокът на подаване на заявления за Кампания 2018 г. за директните плащания без санкции – от 15 май до 15 юни 2018 г. – „за да се използва предоставената възможност на ЕК, така че реалното време на бенефициентите да се остане пак два месеца и половина“.
 
„Настояваме за спазване на публично оповестения индикативен график при изплащането на компенсаторните плащания по всички схеми и мерки прилагани от ДФЗ“, се казва още в отвореното писмо от НБА. Ръководството на асоциацията настоява също за среща с премиера Бойко Борисов, на която да го запознае и с други проблеми на сектор „Биоземеделие“.
 
 
Отвореното писмо описва трудните условия за работа на биопроизводителите в момента. Например, факт е само частичното изплащане - около 50%, на дължимите суми на всички биопроизводители. Не са финансирани земеделските стопани, които имат пропаднали площи през Кампания 2016 и същевременно са кандидатствали по схемата за обвързано производство през 2017.
 
„Към момента е налице пълно неизплащане на компенсаторни плащания по мярка 214 - „Агроекологични плащания“ и мярка 11 – „Биологично земеделие“, направление „Растениевъдство““, подчертава асоциацията.
 
Оттам допълват, че за поредна година има съществено забавяне – с повече от месец, на процеса за очертаване на земеделските площи Кампания 2018 г. в системата ИСАК.
 
До момента не са получени уведомителни писма за одобрение или неодобрение на заявленията на новите биопроизводители в Кампания 2017 г. и сега - в Кампания 2018 г., те не могат да очертават своите биосертифицирани площи.