Пазарът на биологични препарати за растителна защита ще достигне през тази година 3 млрд. долара и ще заеме дял от 5% в групата на пестицидите.
 
 
Ежегодно пазарът на биопрепарати се увеличава средно с около 10%. През последните десет години всички сектори за биологичен контрол в растениевъдството показват чувствителен ръст, тъй като този нов пазар е много интересен, коментира Алмос Запелини, специалист от компанията Koppert, пише news.agropages.com.
 
Показателен в това отношение е примерът на Бразилия. Общо пазарът на пестициди в страната се оценява на 9.6 млрд. долара, като стойността на биопрепаратите е около 192 млн. долара или 2%.
 
Интересът на фермерите в страната е безспорен. Това се доказва и от увеличаването на броя на биологичните продукти, регистрирани в Министерството на селското стопанство, животновъдството и снабдяването на Бразилия.
 
 
Расте и броят на компаниите, които инвестират в технологиите и в разработката на биологични решения за растителна защита. А фирмите, които традиционно работят на пазара на химическите препарати, обогатяват своя портфейл с биопестициди.
 
Днес Бразилия използва средства за биологичен контрол на вредителите върху повече от 60 млн. хектара зърнени култури. Страната изпълнява една от най-големите в света програми в тази област при отглеждането на захарна тръстика и други селскостопански култури.