Въпреки интензивните мерки за борба, насекомите-вредители продължават да нанасят огромни щети по посевите и съхраняваното зърно. Трябва да допълним, че са и преносители на опасни за човека болести, пише agroxxi.ru.

Проучване: Пестициди и антибиотици плават из Европа

Химическите инсектициди към днешна дата остават доминиращ метод в борбата с насекомите-вредители, но арсеналът от съществуващи инсектициди бързо намалява поради еволюцията на устойчивостта при видовете вредители и по-сложната нормативна регулираща среда.

Наред с хищните бръмбари, паяците са сред най-успешните насекомоядни на планетата. Тяхната отрова съдържа разнообразни дребни, богати на дисулфиди инсектицидни пептиди.

В допълнение към това, че отровата на паяка има силно действие при насокемите, тя предлага и възможност да се получат безвредни за нецелеви организми биоразградими продукти. Следователно много учени се насочват към създаването на препарати с инсектицидната отрова на паяка.

Основен клас токсини в отровата на много паяци са богатите на дисулфид пептики, известни още като кнотини. Триизмерната структура на тези минибелтъци осигурява изключителна химическа и термическа стабилност, а също така устойчивост на протеази.