Изменението на климата е факт и то ще повлияе на земеделския сектор, включително на овощарите и лозарите. В отговор на необходимостта от отговори чешките учени създадоха карта на развитието на изменението на климата, която предоставя полезна информация и на широката общественост. Тя позволява да се планира занапред, научаваме от чешкия сайт Irozhlas. 

Световната банка: Аграрният сектор е заплаха за климата

Какви растения ще могат да се отглеждат в близко бъдеще в Южна Моравия или къде е напълно неуместно да се строят ски писти? На тези и други въпроси може да потърсите отговор в картата, създадена от учени от Института за изследване на глобалните промени към Академията на науките на Чешката република - CzechGlobe.

Тя е базирана на данни от мрежа от метеорологични станции, която е сред най-добрите в Европа и датира от 1961 г. За всеки кадастър е възможно да се разбере какви климатични условия могат да се очакват в три последователни 30-годишни периода до края на този век. Картата дава информация за очакванията за средните температури и сумата на валежите, скорост на вятъра и индекси, изразяващи възможната поява на суша или количеството и продължителността на снежната покривка.

Отчитаме и различни сценарии за развитие, отбелязва биоклиматологът Мирослав Трънка. Той признава, че климатичните модели се различават например по това какви валежи можем да очакваме в Чешката република. Климатът се влияе от редица фактори, като някои елементи могат да бъдат предвидени сравнително добре, например концентрацията на парникови газове. 

Тази прогноза не може да ни каже точно какво ще бъде през 2030 г., но ще ни каже до каква степен ще се промени климатът. Опитът от последните 20 години показва, че климатичните модели са предвидили много добре характера на времето и климатичната ситуация в Централна Европа, посочва ученият.

Според климатолога е сигурно, че температурите ще се повишат и валежният режим ще е още по-променлив от днешния и трябва да се подготвим за това.

Адаптацията е естествен процес, който хората обикновено не правят предварително. Имаме нужда от събитие, което ще промени мисленето ни, казва Мирослав Трънка, отбелязвайки, че пример е реакцията на екстремната суша от 2015-19 г. или опустошителните наводнения от 1997 г. и 2002 г., които доведоха до огромни инвестиции в мерки за предотвратяване на наводнения.

Изменението на климата носи със себе си и резки температурни колебания, които засегнаха производителите по-специално тази година. Някои се интересуват от прогнозите на климатолозите, но смятат, че те не могат да им дадат конкретно предложение за решение. Твърди се например, че сега условията са изключително подходящи за отглеждане на вино, но е много вероятно да се наложи да се премине от бели към червени сортове и да се коригират технологиите за отглеждане.

Винопроизводителите не обичат да чуват това, казва Трънка.

И това е подобно на риска от увреждане от замръзване, за което се предупреждава на уебсайта klimatickazmena.cz повече от десет години. Производителите смятат, че така или иначе не могат да направят нищо с него, допълва той.

Ученият вярва, че този сезон ще накара овощарите и лозарите да мислят по-отговорно за това как да се адаптират към изменението на климата.

Не е лесно в ситуация, в която имаш екип и се бориш за оцеляване. Затова овощарите не бива да пренебрегнат за пореден път прогнозите за промените, които ще настъпят след 10 години, посочва биоклиматологът. Вижте още:

Метеорологични прогнози влияят на пазара на зърното

Полските фермери с огньове и хеликоптери се борят с времето

Бивш футболист днес управлява 800 дка биоградини