Българска асоциация Биопродукти, Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ и Био Асоциация настояват за спешна среща с министъра на земеделието и храните Георги Тахов относно прилагането на интервенцията „Биологично растениевъдство“. Интервенцията е част от Стратегическия план на Република България, за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027г.

Производителите отбелязват, че има проблем и несправедливо отношение към стопаните, които са инвестирали в биологично земеделие. Ако настъпи климатично бедствие, което унищожи на 100 % реколтата, добросъвестните земеделски стопани, които изцяло спазват поетите си ангажименти по интервенцията за „Биологично растениевъдство“, няма да получат средствата по обвързана подкрепа и самата интервенция. 

За съжаление в последните дни, сме свидетели на природни бедствия, засягащи различни части на страната, в различна степен. Значителна част от природните катаклизми водят до изцяло погиване на реколтата на земеделските стопани.
 Съобразно гореизложеното, проблема за който Ви сезираме трябва да има трайно и експресно бързо решение, тъй като биологичните стопани се оказват в незавидната ситуация да доказват добив и реализация на негодна за употреба продукция
”, се казва в писмото на био производителите до министър Тахов.

През миналата седмица е има среща между представители и на трите браншови организации, както и експерти от ДФ „Земеделие“ , Дирекция „Развитие на селските райони“, Дирекция „Биологично производство“ и заместник – министър Таня Георгиева

На срещата в детайлно се обсъди и постави въпроса, относно ситуацията, в която попадат земеделски стопани, които изцяло спазват поетите си ангажименти по интервенцията за „Биологично растениевъдство“, но в крайна сметка не могат да получат подпомагане по нея, тъй като са били със 100% унищожена реколта, в резултат на климатично събитие, което се приравнява и на природно бедствие – непреодолима сила. Срещата обаче не е довела до нужния резултат и затова се иска спешна среща с министъра, разказаха за Агри.БГ представители на организациите от сектор "Биопроизводство".  

Отчитайки напрежението, което се създава в биологичните стопани от явния абсурд и несправедливостта, в която попадат биологичните производители от нормативната недомислица в прилаганата интервенция, както да съхраним, биологичното производство в страната и доверието на биологичните стопани към държавата, Ви приканваме да изразите Вашата подкрепа, за разрешаване на възникналия сериозен проблем в биологичния сектор”, се казва още в писмото до министър Тахов. 

Намаляват биопроизводителите у нас

 
Припомняме, че страната ни е на дъното в класацията на ЕС по площи, на които се отглеждат биологично чисти продукти. За последните 10 години редица производители се отказаха от био земеделието и напуснаха сектора или преминаха към конвенционални методи на отглеждане. 

Последните решение на ЕК за биопроизводството

В края на месец май Европейската комисия  излезе с нови пояснения за форсмажорните обстоятелства, при които земеделците в ЕС могат да се отклоняват от европейските правила, без да губят право на европейско финансиране. С изясняването на правното тълкуване ЕК цели да даде сигурност на засегнатите земеделски стопани по отношение на техните плащания по Общата селскостопанска политика. Това уточнение е част от пакета за намаляване на административната тежест за земеделските стопани в ЕС.


Концепцията за форсмажорни обстоятелства позволява на земеделските стопани, които не са могли да изпълнят всички изисквания на ОСП поради извънредни и непредвидими събития извън техния контрол (като суши, градушки, наводнения и други), да не губят подкрепата по ОСП. Прилагането на тази концепция се решава от държавите членки въз основа на съответните доказателства.

Тъй като представлява изключение от стриктното спазване на задълженията, свързани с плащанията по ОСП (като например условности или мерки в екосхемите), това решение обикновено се прилага ограничително, обикновено за всеки отделен случай или за всяко отделно стопанство. ЕК уточнява, че  форсмажорните обстоятелства могат да се прилагат за всички земеделски стопани, работещи в определен район, засегнат от тежки и непредвидими природни бедствия или метеорологични явления.

Това означава, че фермерите от засегнатия район не трябва да попълват индивидуални искания или да представят доказателства за изпълнението на условията за непреодолима сила. Този разширен обхват на прилагане ще намали административната тежест за земеделските стопани и националните органи, като по този начин ще улесни бързата реакция на държавите членки.