Информационен семинар за растениевъди, които са желаят да практикуват биологично производство, ще се проведе на 27 юли (вторник) в Пловдив. Организатори на събитието са Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областни офиси - Пловдив и Пазарджик) и Аграрен университет - Пловдив.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

Семинарът на тема „Законови изисквания в сферата на биологичното производство на растениевъдна продукция“ ще започне от 14:00 часа в сградата на Водната палата - бул. „Марица” № 122, ет. 1. Участието в него е безплатно и не изисква предварителна регистрация.

"Присъстващите ще се запознаят с европейските регламенти и българското законодателство, свързани с прилагане на правилата на биологичното производство на растениевъдна продукция. Участниците ще получат информация за декларациите, необходими при подаване на заявление за подпомагане по линия на директните плащания за кампания 2021, както и сроковете и ангажиментите свързани с тях", съобщават организаторите.

Във втората част на семинара ще бъдат представени и обсъдени очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Програма и покана на събитието може да видите тук. Контактите за допълнителна информация, посочени от организаторите, са: Маргарита Господинова (гл. експерт в ТОО - Пловдив на НССЗ), тел: 0885 831 875, имейл: [email protected] и Станимир Стефанов (ст. експерт в ТОО - Пазарджик), тел: 0887 607 478, имейл: [email protected]