До 20 януари на 2016 г.  билкозаготвителите, трябва да престават  отчети в съответните регионални инспекции  за предходната година, напомнят от РИОСВ Шумен. Отчетите трябва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества лечебни растения в складовете. Издадените позволителни от съответните общини или горски /ловни стопанства също подлежат на проверка. Законът за лечебните растения предвижда глоби от 100 до 1000 лева за физически лица и имуществени санкции в размер от 300 до 2500 лева за юридически лица, за непредставяне на отчети. Това е и едно от честите нарушения на специализирания закон.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!