Великобритания въведе със закон изискването да има постоянно видеонаблюдение във всички кланици в страната.
 
 
По този начин ветеринарите получават неограничен достъп до видеозаписите от целия производствен процес, за да осигурят ефективно спазване на високите стандарти за хуманно отношение към животните, съобщи farminguk.com.
 
Кланиците са длъжни да въведат системите за непрекъснато видеонаблюдение в срок до 5 ноември тази година. Британската ветеринарна асоциация (BVA) беше една от основните инициативни групи, които настояваха за приемането на този закон.
 
Асоциацията на независимите доставчици на месо (AIMS) заяви, че подкрепя закона, но „дяволът ще бъде в детайлите“.
 
Задължителното видеонаблюдение и пълният достъп на контролните органи до кадрите със служители, които не са дали съгласие да бъдат снимани, може да доведе до трудности с кадрите и да се тълкува като дискриминация спрямо работещите в тези предприятия.