По данни на Евростат площта, използвана за биологично земеделие в ЕС, продължава да се увеличава и през 2022 г. достигна впечатляващите 16.9 милиона хектара. Това е ръст спрямо 15.9 милиона хектара през 2021 г. и 14.7 милиона хектара през 2020 г. Това показва, че през 2022 г. биологичното земеделие заема 10.5% от общата използвана земеделска площ (УЗП) в ЕС.

Според данните на Евростат, между 2012 и 2022 г. площта, използвана за биологично земеделие, се е увеличила в почти всички страни от ЕС. Най-значителен ръст в този период се наблюдава в Хърватия (+306%), Португалия (+278%) и България (+182%).

В Австрия, Естония и Швеция делът на биологичното земеделие от общата УЗП е най-висок - съответно 27%, 23% и 20%. В контраст, в пет страни от ЕС делът на биологичното земеделие остава под 5% през 2022 г., като най-ниски стойности са регистрирани в Малта (под 1%), България и Ирландия (по 2%).