CAP4US

Необходимо е да се въведе нов финансов инструмент за защита на фермерите при кризи като част от Стратегическите планове. Това заяви министърът на земеделието Георги Тахов на заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел.

Четете още: Обмисля се втора нотификация за данъчните облекчения за фермери

Рамката за управление на кризи трябва да включва както инструменти за повишаване на стабилността и конкурентостта на аграрния сектор, така и бързо приложими извънредни мерки за намеса при възникване на неблагоприятни пазарни процеси. 

България подкрепя предложението на Хърватия и Словения за създаване на интервенция в Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика, която осигурява възможността за механизъм за „ад хок“ финансова подкрепа в случай на криза. 

Това предложение би следвало да се реализира при следващо изменение на Регламента за Стратегическите планове, каза ресорният министър.

От съществено значение е да се работи и за изравняване в нивата на директните плащания.

България предлага ЕК да удължи с 12 месеца срока за разплащане по проектите от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

По време на Съвета бе обсъдена и ситуацията на селскостопанските пазари вследствие на войната в Украйна. От началото на 2024 г. в България се отчита интензивен внос на пресни кокоши яйца за консумация от Украйна. Ето защо нашата държава настоява за защитни мерки след влизането в сила на новия Регламент за автономните търговски мерки.

Едно от основните предизвикателства пред селско стопанство е широкото навлизане на по-екологосъобразни практики, без това да засегне продоволствената сигурност. 

„На фермерите следва да бъдат предоставени съответни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти, като по този начин ще се намали рискът от изоставяне на земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони“, заяви министър Тахов.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US