CAP4US

По инициатива на България по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе в Люксембург на 24 юни, т. г, ще се обсъди искането за изменение на Временната рамка за кризисни и преходни държавни помощи, съобщават от земеделското министерство. България и Румъния предлагат премахване на индивидуалния лимит на предприятие в първичното земеделско производство или същият да бъде увеличен. 

България ще бъде представена от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов. По време на заседанието министрите ще обсъдят предложения от Белгийското председателство Проект на Заключения на Съвета относно бъдещето на селското стопанство в ЕС. 

По време на предишното заседание България се присъедини към искането за увеличаване на тавана на помощта „de minimis“ в сектора на селското стопанство, рибарството и аквакултурите. Тогава на заседанието делегацията на Германия, от името на делегациите на България и още 13 държави членки, представи искане към Европейската комисия за увеличаване тавана на „de minimis“ в селскостопанския сектор на предприятие до 50 000 евро, в продължение на три години и съответно националните тавани за държавите членки. 


Общата селскостопанска политика на ЕС се нуждае от адекватен бюджет, който осигурява справедливо ниво на подпомагане на фермерите, за да няма неравнопоставеност на земеделските стопани в Европейския съюз, заяви тогава министър Тахов. Той настоя и за въвеждането на нов финансов инструмент за защита на фермерите при кризи като част от Стратегическите планове.

По думите на министъра на земеделието и храните рамката за управление на кризи трябва да включва както инструменти, допринасящи за повишаване на стабилността и конкурентостта на аграрния сектор, така и бързо приложими извънредни мерки за намеса при възникване на неблагоприятни пазарни процеси, за да бъдат защитени стопаните. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

 

CAP4US