Животновъдни обекти в котленското село Медвен са в процедура на заличаване заради сигнали за безстопанствени животни. Удостоверенията за регистрацията им ще бъде отнета заради груби нарушения на ветеринарномедицинската дейност, съобщават от Областна администрация Сливен.

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Проблемът съществува от години и са подавани множество сигнали на местни жители и животновъди от Котелско. Безнадзорните животни унищожават посеви, градини и имущество в района и създават риск от катастрофи по пътищата. Нещо повече, те са били регистрирани в животновъдни обекти, а стопанинът им е кандидатствал за подпомагане. 

Собственичката е жител на село Медвен и има четири регистрации като земеделски стопанин – две като физическо лице и две като управител на фирми. Тя притежава 4 животновъдни обекта – три в полуразрушен бивш овцекомплекс в землището на селото и един на пасище в землището на село Градец с официално регистрирани 171 животни. 

Министерството: През последните 5 години обектите не са проверявани по законоустановените изисквания на управление и кръстосано съответствие. 

През 2019-2020 г. ветеринарните власти в Сливен са издали шест акта с последвали наказателни постановления за отглеждане на животни в нерегистриран обект, както и за неизпълнени предписания за привеждане на обектите в съответствие със законовите изисквания. Част от глобите се събират чрез НАП. 

През първата половина на юли отново е извършена проверка. След нея е издадена заповед на директора на ОДБХ – Сливен за заличаване на регистрациите и обезсилване на издадените удостоверения за обектите. Предстои проверка по схемите за обвързано с производството подпомагане на животните.

ДФЗ: Стопанката на безпризорните животни е била кандидат като физическо лице за директни плащания от 2010 до 2021 г. включително. 

Като управител на фирми е подавала заявления за подпомагане по схемите за директни плащания с четири ЕООД в различни години през посочения период. Директорът на БАБХ е информирал писмено ДФЗ за заличените обекти и обезсилването на удостоверенията за тях.