Безплатни курсове и семинари за земеделските стопани и заетите в техните стопанства лица организира Тракийски университет – Стара Загора. Това се прави по проект, финансиран от ПРСР, съобщават от учебното заведение.

Важното - слушайте в AgriПодкаст 

Участниците получават безплатно: 

•    Транспорт от цялата страна до базите на Тракийски университет в Стара Загора и обратно;
•    Ежедневна закуска, обед, вечеря и кафе-паузи през деня; 
•    Нощувки в хотел в Стара Загора;
•    Лекционни материали и консултации от лекторите; 
•    Сертификат за обучението. 

Всеки курс включва 30 учебни часа в рамките на 4 дни, а семинарите са от по 18 учебни часа за 2 дни. Всеки земеделски стопанин и негов служител може да участва максимум в 2 курса и 5 семинара. 

Теми на курсовете: 

1.    Хуманното отношение към селскостопанските животни като комплексна мярка за повишаване на продуктивността и предотвратяване появата на заболявания;
2.    Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: дезинфекция, дезинсекция, дератизация;
3.    Ветеринарно-медицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване на биосигурността на животновъдните обекти;
4.    Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично огнище;
5.    Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти. 

Теми на семинарите: 

1.    Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на селскостопански животни;
2.    Пчеларство и здравеопазване на пчелите;
3.    Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер;
4.    Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: дезинфекция, дезинсекция, дератизация;
5.    Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти. 

Ако имате желание да се възползвате от тази възможност, може да се свържете с организаторите на [email protected] или на телефони: 042/699 271 – Ана Георгиева, 042/699 250 – Милен Господинов.