Как стопаните да очертават земеделските си парцели през Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд “Земеделие” ще покажат експерти от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) безплатно по време на присъствен семинар, който се ще проведе на 14 юни 2024 (петък) от 10 до 12 ч. в град Видин, ул. „Рибарска“ № 12, ет.1 (залата на Българска агенция по безопасност на храните – Видин). 


Земеделските стопани ще получат повече информация за създаване на заявление по директни плащания и основни функционалности на Географска информационна система, или ГИС модула на СЕУ, и възможностите за копиране на данни от предходна кампания и зареждане на файл с пространствени данни в системата. 

По време на срещата участниците ще се запознаят и с начина на попълване на заявление по директни плащания, изчертаване на блок на земеделското стопанство (БЗС)/земеделски парцел по избран кадастрален имот и с повече от един кадастрален имот, разделяне и обединяване на блокове на земеделско стопанство, изрязване на кадастрален имот по блокове и редактирането им в СЕУ, както и деклариране на култури, заявяване на схеми и мерки, прикачване на файлове към заявление за подпомагане, електронно подаване на заявлението чрез системата за електронни услуги, казват от НССЗ. 


В рамките на семинара ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейността на службата за съвети в земеделието по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2.

 

За допълнителна информация: г-н Емил Балкански (координатор на ТОО - Видин) на тел.: 0888 818 076 и електронна поща: [email protected].