CAP4US

До 20 юни т. г. ще продължи информационната кампания, организирана от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), в чийто фокус са много малките стопанства и младите стопани. По време на срещите те могат да получат информация за възможностите за финансово подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023 - 2027, както и относно изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Кампанията стартира през май т. г. и вече над 2000 земеделски стопани са били консултирани от експертите на службата по време на над 40 срещи, които са били организирани, информират от НССЗ. 
С кампанията се цели да се гарантира достъпът на информация до по-отдалечени и малки населени места. Информационните срещи се провеждат основно в села или в общински градове в цялата страна и се водят от експерти от 28-те мобилни общински офиса на службата.


Условията за кандидатстване по интервенциите „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ от Стратегическия план 2023-2027 г., са били най-атрактивни за фермерите. Земеделските производители са задавали въпроси и за условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г., както и въпроси, свързани с изискванията за заявяване на земеделски площи с култури и животни за подпомагане по схеми и интервенции от Директните плащания – Кампания 2024, сочат анализите на НССЗ.

Информационната кампания на службата ще продължи до 20 юни, като през тази седмица се планират срещи в още 9 населени места, сред които Елхово, Копривщица, Каварна, Симеоновград, Карнобат, Петрич, Враца, Костенец и Козлодуй. 


Началният час на всички срещи е 10:00 ч., а подробният списък и информация за срещите можете да намерите ТУК

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

 

CAP4US