Стопаните, които не са регистрирани по Наредба 3 на МЗХ като земеделски производители, няма да имат право да кандидатстват за директни плащания или т.нар. европейски субсидии. Това каза на среща с фермери в град Славяново, общ. Плевен Николай Маринов от дирекция Поземлени отношения в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), предаде Фермер.БГ.
 
„Бъдете така добри, имате още време, отидете в съответната общинска служба, подайте си документите и се регистрирайте като Земеделски производител, за да си вземете зеленото картонче“, посочи Маринов. Той уточни, че разходите за осигуровки на година са около 1000 лв., като пенсионерите не заплащат осигуровки за пенсия, а само здравни.
 

 
Второто важно условия за директните плащания е правното основание за земята. „Като отидете след две седмици да кандидатствате за субсидии и като ви върнат няколко пъти да отидете с договора и с декларация, ако договорът е едногодишен, и не сте си извадили удостоверение за наследници, трябва да имате поне декларация от този, с когото сте сключили договора, че той е наследник. Така в случай, че има презастъпване, службите ще си направят съответните проверки“, каза Маринов. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!