Купувачи и продавачи не успяха да сближат позициите си за цените на пшеницата в борсовата търговия у нас през седмицата.
 
 
Независимо от сътресенията на международния пазар котировките на хлебното зърно на Софийската стокова борса се запазиха без промяна. „Има обилно предлагане на хлебна пшеница на 405,00 лв./тон в отговор на големите количества търсене - над 33 000 тона, чиято начална цена вече е 372,00 лв./тон“, посочва седмичният обзор на „Софийска стокова борса“ АД.
 
В последно време международният пазар силно е повлиян от агресивната политика на износ на Русия и Украйна, смятат борсовите експерти. Печеленето на търгове от двете страни доведе до спад в цените на основните зърнени контракти на всички останали борсови пазари.
 
В Чикаго цената на пшеницата спадна с 8,00 долара до 210,00 долара/тон. Във Франция понижението е с 6,00 евро до 201,00 евро/тон. Успешният износ на Русия и Украйна в същото време повиши вътрешните цени на зърното. В Русия увеличението е с 4,00 долара до 227,00 долара/тон, а в Украйна – със 7,00 долара до 217 долара/тон.
 
У нас фуражен ечемик се търси на 280,00 лв./тон, като има предлагане с доставка през януари 2019 г. на 350у00 лв./тон. За царевицата офертите са само „купува“ на начална цена 220,00 лв./т за незабавна доставка и 260,00 лв./тон за доставка през октомври. Маслодаен слънчоглед се търси от място на 540,00 лв./тон начална цена. Всички цени са без ДДС.
 
В международен план при царевицата промяната в прогнозите за бъдещата реколта е в позитивна посока, като заслугата за това е на САЩ - най-големия износител. Това доведе до общ спад на цените. В САЩ (FOB) намалението е с 12,00 долара до 153,00 долара/тон, в Русия - с 3,00 долара до 190,00 долара/тон, във Франция - с 11,00 евро до 177,00 евро/тон.
 
Рапицата в Европейския съюз (Еuronext) също поевтиня - със 7,50 евро до 368,25 евро/тон, а ечемикът във Франция и Германия следва посоката надолу с намаление от 8,00 и 10,00 евро съответно до 201,00 и 202,00 евро/тон.