Както Фермер.БГ писа, земеделските стопани, отглеждащи дребни преживни животни – овце и кози, в общините Болярово и Елхово от област Ямбол и общините Средец, Приморско, Созопол, Малко Търново и Царево от област Бургас, които са заявили Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018, се освобождават от подаване на декларация и документи за реализация на мляко и млечни продукти. Продажбите ще им бъдат зачетени служебно.
 
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съобщи, че в тези случаи няма да се прилага определеният в Наредба №3 от 17 февруари 2015 г. за условията  и реда за прилагане на схемите за директни плащания срок от 5 до 31 октомври 2018г.
 
„Изключението се налага поради констатираното заболяване „Чума по дребните преживни животни“ и въведените във връзка с това ограничителни мерки със заповед на изпълнителния директор на БАБХ“, обясниха от министерството.
 
По силата на заповедта преработката и разпространението на мляко и млечни продукти от дребни преживни животни се осъществява само на територията на същите общини, като това изключение се отнася единствено за животните в животновъдните обекти в горепосочената територия.
 
За заявените за подпомагане животни по схемата, отглеждани в животновъдните обекти на тези земеделски стопани, които се намират извън територията на посочените общини е необходимо в срок до 31 октомври 2018 г. да представят в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) декларация по образец, придружена с документи за реализация на мляко и млечни продукти за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.