Приблизително 1 060 000 дка са „белите петна“ от споразумения или разпределени масиви за ползване към момента, заяви Кирил Стоянов, началник отдел Поземлена собственост, поземлени отношения и комасация в МЗХ. Стоянов уточни, че до преди 2 месеца са били събрани около 1/10 част от дължимите суми. За 2013 г. между 70 и 80% от дължимите суми са били събрани, а „белите петна“ са били около 1 200 000 дка.

 

„Засега нямаме информация каква част от тези суми са изискани от собствениците. Факт е, обаче, че през последните няколко години интересът от страна на собствениците става все по-голям. Наскоро министър Греков подписа указания до Националното сдружение на общините (НСОРБ) за това как да се изплащат „белите петна“, тъй като имахме нееднозначна политика, което създаваше проблеми на общините по отношение на изплащането на „белите петна“, коментира Кирил Стоянов.

 

По думите му сумите, постъпващи за „белите петна“, са приблизително 15-16 млн. лв. годишно на базата на средно по 1 000 процедури, които се финализират у нас за година. Стоянов информира, че в МЗХ е получено писмо от националния омбудсман, според който не би следвало да има давностен срок при изплащането на сумите. Така Стоянов отговори на коментар на НСОРБ, че „белите петна“ са кардиналният проблем за много български общини.

 

Министър Греков посочи по време на дискусия по темата, че една от причините за забавяне на създаването на единен електронен земеделски регистър са именно „белите петна“. „Те в много от случаите се арендоват от един земеделски производител, но собственикът на земята е друг. Трябва заедно със земеделските производители, с браншовите организации в аграрния сектор да решим този проблем“, подчерта министър Греков.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!