Въпреки постигнатият напредък в борбата с африканската чума по свинете (АЧС), Белгия не смята да отпуска ръце. В източната част на Валония (южна провинция) броят на заразените диви свине намалява, а в западната, по границата с Франция, вирусът все още вилнее, пише greenfront.su. 

Африканската чума по свинете стигна до Тайван

Правителството на Валония е разработило план за противодействие срещу АЧС. Той се състои от 4 точки. Първо, да се засили отстрелването на глигани. За целта ще бъдат привлечени ловци от пострадалите райони и ще бъдат определени допълнителни ловни дни. 

Второ, планиране едновременен отстрел на животни от няколко ловни групи. Тази инициатива вече провокира критика от страна на самите ловци, тъй като при такъв лов съществува риск за инциденти с човешки жертви. 

Третата мярка е издигане на 15 км. ограда за предотвратяване на пресичането на глигани на франко-белгийската граница. Строителството й ще започне още тази седмица. 

Четвъртата точка от плана предвижда поставянето на капани за диви свине. Според специалисти това не е лесна задача, тъй като следва да се провокират животните да излязат от убежищата си. 

Ситуацията се усложнява от това, че в района не е разрешено използването на кучета по време на лов. В качеството на примамки е планирано да се използва само оставянето на храна на открито.