В южната част на Белгия общото количество на дивите свине, заразени с вируса африканска чума по свинете (АЧС), нарасна до 522. Властите решиха вътрешната зона под епизоотичен контрол да бъде разширена на север, пише greenfront.su.

Износът на свинско месо от Европа намалява

Последните данни отразяват броя на огнищата към 14 февруари 2019 г. Инфектирани с вируса трупове на животни са открити на 6,5 км на север от първоначално откритите огнища.

АЧС също така се движи по посока Франция и Люксембург: Мъртви диви свине са открити на 3,5 км и на 3 км от границите на посочените страни.

Трябва да се отбележи, че разширяването на територията в Белгия, засегната от АЧС, се случва в момент, когато местната агенция за продоволствена безопасност (FASFC) отслаби част от правилата, свързани с отглеждането на свине. Стартирайки от 14 февруари, на превозвачите на животни им е разрешено да взимат свине от различни ферми с цел транспортиране до кланица при условие, че спазват мерките за биологична безопасност. Смекчените правила са свързани с убеждението, че е налице контрол над ситуацията с АЧС в южната част на Белгия.