Новозагорският край е традиционно селскостопански. Това, което се търси като кадри на пазара на труда, определя и специалностите в учебната програма на местната Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) в града. 

Единственият шеф на КАТ бивш комбайнер

„Училището ни е с 64-годишна история. През последните 4-5 години обучаваме деца в пет специалности: „Механизация на селското стопанство“, „Автотранспортна техника“, „Лозаро-винарство“, „Производство на хляб и хлебни изделия“ и „Малък и среден бизнес“, споделя директорката Лиляна Стоянова. 

По нейни наблюдения по-голям интерес учениците проявяват към „Механизация на селското стопанство“ и „Автотранспортна техника“. В тях преобладават момчетата, които са по-мотивирани да изучават техниката и се справят по-добре с нея.

„С гордост мога да кажа, че училището разполага по всички специалности с най-новата материално техническа база, която е възможно да закупим. Благодарение на националната програма „Модернизация на професионалното образование“ оборудвахме винарска изба, модерна учебна кухня, автосервиз. Разполагаме и с нови машини – трактор LS, култиватор, обръщателен плуг, сеялка“, изрежда г-жа Стоянова.

От две години училището е въвело и дуалната система, която позволява на учениците от 11 и 12 клас по специалности „Механизация на селското стопанство“ и „Лозаро-винарство“ да практикуват в реална работна среда, като сключват договор с работодателя и получават заплащане. Децата имат възможност да останат на работа във фирмата партньор. 

Така се случва и с Мартин Гергов, който учи за механизатор. След учебната си практика в местна кооперация той продължава да работи за нея по 4 часа на ден.

„В момента уча и работя. Тази година завършвам и имам намерение да продължа да се развивам. Според мен единствената перспектива в момента за добра работа с добри доходи е земеделието. То няма да западне. Колкото и да е нов един трактор, трябва да има някой на неговата седалка“, категоричен е бъдещият механизатор.

В това е убеден и неговият учител Георги Халков, който преподава в професионалната гимназия от 4 години и ръководи ученическия отбор в надпреварата „Млад фермер“.

„Тези, които имат най-голям интерес, стават и много добри механизатори в големите фирми, с които работим. Перспектива има. Земеделие винаги ще има, хляб винаги трябва да има. Това е една от най-добрите професии в България“, вярва преподавателят.

Като доказателство за придобитите добри умения отборът на Селскостопанската гимназия в Нова Загора взе първите места в индивидуалните състезания на атрактивните дисциплини. В регионалния кръг, който се проведе в края на месец март, участваха най-добрите ученици от още 11 училища в Южна България. Финалът на Националното състезание „Млад фермер” е в град Гоце Делчев от 11 до 13 май.