Прибирането на реколтата от маслодаен слънчоглед и царевица се движи с по-бавни темпове в сравнение с миналата година. Това твърдят от министерството на земеделието в седмичния си оперативен анализ. 
При двете култури засега се отчитат чувствително по-високи средни добиви – съответно с 16,5% и 40,8%, посочват от министерството. 
 
 
Към 13 септември 2018 г. продукцията от слънчоглед е на нивото отпреди една година, а тази от царевица е с близо 19% повече.
Иначе  към тази дата е извършена предсеитбена подготовка на 2 921 808 дка и дълбока оран на 1 330 442 дка, при съответно 2 728 402 дка и 1 216 216 дка година по-рано, според оперативните данни на агроведомството. 
 
До момента са засети само 354 453 дка със зимна маслодайна рапица, докато към същия период на 2017 г. са били засети 440 594 декара със зимна маслодайна рапица, 19 500 дка с пшеница и 2 500 дка с ечемик.
 
Общо за периода от началото на пазарната 2018/19 година до момента, през пристанище Варна са изнесени 865,9 хил. тона пшеница (в т. ч. 31,8 хил. тона през последната седмица), което е с 9,4% под нивото, отчетено по същото време на миналата година. При експорта на ечемик и рапица през порта е налице по-значително изоставане на годишна база – съответно с 84,3% и 41,5%, като през последната седмица не са преминавали товари с двете култури.
 
 
По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и сухоземен път), през маркетинговата 2017/18 година от страната са изнесени общо 4 708 хил. тона пшеница, 364,1 хил. тона ечемик и 428,4 хил. тона рапица. Експортът на пшеница и ечемик нараства съответно с 10,6% и 24,5% в сравнение с предходния пазарен сезон, докато този на рапица намалява с 12,3%.
 
От септември 2017 г. до юни 2018 г. износът на царевица нараства с 42,9% на годишна база, достигайки до 1 360,8 хил. тона, а този на слънчоглед – с 28,9%, до 788,2 хил. тона, сочат данните на НСИ. 
 
В същото време, според отчетеното от статистиката, през изтеклата 2017/18 пазарна година в страната са внесени 56,3 хил. тона пшеница, 3,3 хил. тона ечемик и 36,1 хил. тона рапица. В сравнение с предходната година, доставките на пшеница се увеличават със 72,2%, докато при ечемика и рапицата е налице намаление, респективно с 66,2% и 9,2%. В този период  вносът на царевица възлиза на 44 хил. тона – с 86,4% по-малко спрямо същия период на предходната маркетингова година. При доставките на слънчоглед се отчита по умерено намаление – с 6%, до 188,7 хил. тона.