Институтът за икономически изследвания към Българската академия на науките (БАН) направи анализ на три възможни сценария за развитие на корона-кризата и макроикономическите последствия от нея, съобщиха учените. 

Анализатор: Агробизнесът има сравнителен имунитет срещу кризи

Документът е разработен на базата на информацията за разпространението на заразата и предприетите правителствени мерки, валидни към 12 април, като подлежи на актуализация при настъпване на съществени промени в обстановката.

При първия сценарий, чиято вероятност за сбъдване е 20%, според учените пикът ще настъпи в средата на май. Това е най-оптимистичният вариант, смятат те. В този случай мерките падат постепенно и при отпускането им не се надига втора епидемична вълна. През втората половина на годината икономиката функционира нормално, а в световен мащаб бележи лек спад.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България намалява с 2,4%, има лека инфлация, бюджетът влиза в дефицит от 1,5%, а държавата емитира нов дълг от 2,5 млрд. лв. Слабо намаляват обемите на външната търговия, по-изразено по отношение на вноса. В сектора на летния туризъм спадът е с 20%, а безработицата в страната нараства до 6.9%. Безработните в края на годината са 203.3 хил. души, или с 63.2 хил. души повече в сравнение с 2019 г.

Във втория сценарий, който е и най-вероятен - с 60% прогноза за сбъдване, анализаторите разглеждат пик в края на юни до средата на юли. Отново мерките се отхлабват постепенно, като е възможно някои от тях да бъдат въведени повторно. Световната икономика бележи по-голям спад, БВП на България намалява с 4,3%, а инфлацията достига 4,2%. Бюджетният дефицит е 2,5%, емитираният нов дълг скача до 3,8 млрд. лв., а външната търговия се свива забележимо. При летния туризъм намалението е с 50%. Безработицата се покачва до 10%, а безработните - до 294.7 хил. души.

Вероятността да попаднем в третия сценарий, с пик на заболеваемостта в средата на август, е отново 20%. При него мерките периодично се затягат и разхлабват. Световната икономика се свива с 3-6%, а БВП на България - с 5,7%. Инфлацията е 5,2% и има проблеми с предлагането на вносни плодове и зеленчуци. Външната търговия се свива значително, а бюджетният дефицит достига 5% от БВП, като за обслужването му се налага заем от 8 млрд. лв. Летният туристически сезон бележи спад от 50-70%. Безработицата достига 12%, безработните в страната стават 349,6 хил. души.

Излизането от епидемията и в трите случая става при придобиване на колективен имунитет, което се случва в рамките на 6-12 месеца, при периодично отхлабване и затягане на мерките, като този период може да се съкрати само при наличие на доказани медикаменти за лечение, доколкото откриването на ваксина се очаква да отнеме поне една година.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ: