Земеделието изпада в колапс, предупреждават от Асоциацията на земеделските производители в България. В условията на задълбочаващата се финансова криза, поредното забавяне на плащанията на субсидиите за кампания 2008 г., обещани на земеделските производители през декември миналата година и отказа на банките да ги кредитират, е повече от обезпокоително и поставя земеделието на прага на икономически колапс.

В писмо до министъра на земеделието и храните Валери Цветанов от асоциацията обясняват, че е наложително да се направи ясна сметка за реалната обстановка, в която работят фермерите и последиците, които неминуемо ще настъпят от забавянето на плащанията до юни 2009 г.

Пролетта е най-натовареният период през годината от цикъла на земеделското производство. Спешно трябва да бъдат извършени обработки по пръскане и торене на есенници и съответно торене, пръскане и сеитба на пролетници. Стопаните са планирали заплащането за тях да става от обещаните им още през декември субсидии.

В условията на задълбочаващата се финансова криза, поредното забавяне в плащанията на субсидиите за кампания 2008 г., обещани на земеделските производители през декември миналата година и отказа на банките да ги кредитират, е повече от обезпокоително.

Според председателя на Асоциацията Ивайло Тодоров възниква проблем с финансирането на одобрените проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Банките отказват да кредитират тези проекти, което ще доведе до тяхното неизпълнение, твърди той.

Асоциацията на земеделските производители отдавна настоява за въвеждане на схема за рефинансиране през банките с ресурс на Държавен фонд „Земеделие". По думите на Ивайло Тодоров все още няма подписано споразумение с нито една банка за това.

В условията на финансова криза единственият друг източник за финансиране - банковото кредитиране, е силно свито.
Изискванията, при които част от банковия сектор продължава да отпуска кредити, на практика не могат да бъдат покрити от земеделските производители. От друга страна банките натрупаха негативен опит със забавянето на плащанията по програма САПАРД и по директните плащания на ЕС, твърди Ивайло Тодоров.

В тази обстановка земеделието като цяло е поставено на прага на икономически колапс, който уви ще бъде усетен от управляващите, а за съжаление и от всички останали, предупреждават от Асоциацията.

Едва през юли и август, когато опасността от намален вероятно на половина добивот есенните култури и липсата на пролетни култури, които да бъдат реколтирани (тъй като няма как да бъдат засети) вече ще са факт.