През първата половина на 2018 г. българското председателство ще заложи в дневния си ред бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020.Това потвърди министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в изявление за Agrafacts, дадено в рамките на Съвета по земеделие в Люксембург.
 
 
Пред изданието министър Порожанов е обещал да "организира конструктивни дискусии, включително по време на неофициалното заседание на Съвета в София в началото на юни“.
 
Стопанинът на агроведомството ще ръководи преговорите на Съвета в решаващ момент, когато се извършва реформата на ОСП, очертават се дългосрочни бюджетни перспективи и преговорите за "Брекзит" набират все по-голяма скорост. Той настоява бюджета за земеделие да се запази на сегашното си равнище, както и инструментите, доказали своята ефективност в рамките на сегашната структура на ОСП. 
 
Министър Порожанов призова Европейската комисия да намали административната тежест за земеделските стопани и заяви, че новата ОСП трябва да остане пазарно ориентирана, с опростени правила и гарантирано финансиране за тяхното прилагане, основаващо се на принципите на солидарност и социална справедливост. Коментирайки в по-широк аспект визията за бъдещата ОСП, той заяви, че основен приоритет за България е все по-нататъшното сближаване в подкрепата "за осигуряване на равнопоставеност на единния пазар".
 
В заключение, той отбеляза, че България е готова да ръководи дискусиите по предложенията за засилване на позицията на земеделските производители във веригата на предлагането на храни.