Към 10 март 2017 година средните цени на едро на българските домати се повишиха с 2,9%. Наблюдава се повишение в цените и на вносните оранжерийни домати на тържищата с 5,4%. Това стана ясно по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, обработени от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). 
 
Спрямо предходната седмица при картофите се отчита понижение с 1,5%. Средната цена на едро на ябълките остава на нивото от предходната седмица.
 
 
В сравнение със същия период на 2016 година се наблюдава значително поскъпване на българските оранжерийни домати, картофите и ябълките на тържищата в страната, като увеличението е с между 10,5% и 28,6%.