Интервенцията на чуждестранни сортове пшеница, които навлизат в България от Европа, доведе до отлив от българската селекция през годините.

Внимание: Заразени семена!

В момента по данни на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) делът на сортовете родна пшеница е до 35 %. Причините са много, но основната е липсата на търговия с качествено хлебно зърно

През тази стопанска година българската пшеница успя да покаже и да докаже основните си качества. 

Новата генерация български сортове пшеница съдържа в себе си основните характеристики, които търси фермерът. Те са изключително пластични – устойчиви са на болести, засушаване, ниски температури и в същото време са високодобивни. Новите ни кандидат-сортове постигнаха през 2019 г. при изпитване добиви от 1 020 кг/дка в България и Румъния”, съобщи Тодор Губатов, управител на селекционна компания в Добрич.

Специалистът е категоричен, че трябва да се възстанови доверието на земеделския производител към българските семена. 

„Фермерите могат да се насочват към новите генерации български сортове пшеница и да бъдат спокойни за добивите и за парите си”, подчерта Губатов.

У нас се предлагат изключително много семена от най-различни сортове, които през последните години навлизат от европейски държави. Фуражните пшеници обаче не са пригодени за условията в страната.

„Българските сортове пшеница освен добивите, носят и показателите на високото качество, на онова българско жито, което познаваме от десетилетия”, изтъкна Тодор Губатов.

Неговите наблюдения показват, че когато дойде време да се продава един сорт българска пшеница и един сорт западна пшеница, българската винаги се реализира на по-висока цена

Тенденцията за търсене на хлебно зърно се засилва. Има и плавно повишаване на изкупните цени. Това са реалности, които радват земеделските стопани.

„В момента фуражната пшеница се търгува на 290-300 лв./тон, докато хлебната стига 330-350 лв./тон", обобщи Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. 

През настоящата година всички български сортове са дали изключително високи резултати - около 800 кг/дка.

Това се доказва и от опитните парцели на Добруджанския земеделски институт, от които са прибрани до 830 кг/дка. Общо 719 000 тона са добити от добруджанските полета с пшеница, които тази година бяха 1,300 млн. дка.