Българската Комисия за защита на потребителите (КЗП) ще изпълни по европейски проект мерки за установяване на двойни стандарти в производството и разпространението на храни.
 
 
България е сред държавите от Източна Европа, които поставиха остро въпроса за нелоялната конкуренция на големи чуждестранни производители и търговци на храни, които предлагат едни и същи марки продукти с различно съдържание и качество на западните пазари и в по-новите страни-членки на ЕС.
 
КЗП започна работа по проект „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики – CONC-CPC-2017 България“, финансиран с безвъзмездна помощ от ЕС на стойност 179 247 евро, стана ясно от съобщение на ведомството.
 
„Ще бъдат създадени работни документи и методи за провеждане на лабораторни тестове и тестове за установяване наличието или липсата на двоен стандарт в качеството на изследваните продукти. За целите на проучването се предвижда осигуряване на храни и спиртни напитки от търговски центрове на територията на ЕС и България, както и подлагането им на лабораторни изследвания и изпитвания“, обясниха от КЗП.
 
Срокът за изпълнението на проекта е 18 месеца. Проучвания в редица източноевропейски страни разкриха, че производители използват различни рецепти за едни и същи продукти, когато са предназначени за пазари на изток и на запад. Сред нелоялните практики се откроява влагането на растителни мазнини, подсладители и други по-евтини заместители, които влошават качеството на храните.